Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Онлайн услуги

Всички онлайн услуги на едно място!

МyEuroins Health
МyEuroins Health

Твоето лично здравно досие

MyEuroins
MyEuroins

Твоето лично Евроинс пространство. Само за клиенти на Евроинс с активна застраховка.

Сключване на полици

Сключване на полици

Сключете нова застраховка през MyEuroins или като гост.

Плащане на вноска

Плащане на вноска

Платете вноски по всички видове полици.

Завеждане на Щета на имущество

Завеждане на Щета на имущество

Заведете щета по застраховки "Избор за дома" и "Моето жилище".

Проверка валидност на полица

Проверка валидност на полица

Проверете валидността на Вашите полици

Валидност на полици, издадени за Република Италия

Валидност на полици, издадени за Република Италия

Проверете валидността на полици, издадени за Република Италия.

Статус на щета

Статус на щета

Проверете статуса на Вашата щета.