Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Професионална отговорност в проектирането и строителството

Защо в "Евроинс"?
  • Може да застраховаме цялостната дейност
  • Може да застраховаме конкретен обект
  • Еднократно или  разсрочено плащане

Каква е тази застраховка?


Задължителна застраховка за проектанти, консултанти, строители и лица, упражняващи строителен и технически контрол съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията.

Какво покрива застраховката?  • Възстановяваме разходи и обезщетения за нанесени вреди на други участници в строителството и/или на трети лица  вследствие на извършените от Вас действия или бездействия при или по повод изпълнения на задълженията.Къде важи застраховката?

На територията на Република България.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от една година.

Какви са лимитите на отговорност? 

Зависи от конкретната дейност на застрахования, както и от коя категория са строежите, с които е свързана дейността му и е определена в наредба.

Необходими документи за сключване на застраховка: 
  • Въпросник – предложение
  • Списък на застрахованите лица – при застраховане на група лица
  • Други документи – изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея ( в т.ч лицензи, копие от регистрационни талони)

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти

Застраховате Вашето имущество, което се използва за бизнес, производство или административна дейност.

Всички рискове, свързани с имуществото на търговеца
euroins building
Всички рискове, свързани с имуществото на търговеца

Застраховате Вашето имущество, което използвате за търговска дейност

Застраховка за строително-монтажни работи
Застраховка за строително-монтажни работи
Застраховка за строително-монтажни работи

Покриваме вреди на имущества в процес на строителство, реконструкция или монтаж.

Защита при трудова злополука
Защита при трудова злополука
Защита при трудова злополука

Задължителна застраховка за определени професии, определени в наредба или доброволна грижа за всички служители.