Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Всички рискове, свързани с имуществото на търговеца

Защо в "Евроинс"?
  • Застраховаме всички възможни рискове в една полица, освен посочените изключения в Общите условия
  • Покриваме вреди на имуществото, както и загуба на печалба

Каква е тази застраховка?


Застраховате Вашето имущество, което използвате за производствена, търговска и административна дейност срещу всички рискове, които не са изключени съгласно Общите условия.

Какво покрива застраховката?

Основно покритие


 Материални загуби или вреди

  • Покрива се загуба, унищожаване или повреда на застрахованото имущество.Допълнително покритие


Препоръчваме Ви да разширите Вашето покритие с един или повече допълнителен риск.
Всяко едно допълнитело покритие се избира само в комбинация с основното.

Косвени загуби – прекъсване на дейността

Покрива се загуба на брутна печалба от прекъсване на дейността, вследствие на покрит по полицата риск.  

Авария на машини

Покрива се всяка внезапна и непредвидена загуба или увреждане на машини.

Допълнителна застраховка - виж повече.

Къде важи застраховката?

На адреса на застрахованото имущество на територията на Република България.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от една година.

Каква е застрахователната сума? 

Определя се на база действителната или възстановителната стойност на имуществото. 

Необходими документи за сключване на застраховка: 
  • Въпросник – предложение
  • Опис на застрахованото имущество (ако е съставен такъв)
  • Други документи – изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Гражданска отговорност / Комбинирана автомобилна полица
Гражданска отговорност / Комбинирана автомобилна полица
Гражданска отговорност / Комбинирана автомобилна полица

Задължителна застраховка за всяко МПС, регистрирано в Република България.

Злополука и общо заболяване
Злополука и общо заболяване
Злополука и общо заболяване

Възстановяваме разходи и обезщетения, свързани с битова,трудова злополука и общо заболяване.

Застраховка за Авария на машини
Застраховка за Авария на машини
Застраховка за Авария на машини

Покриваме материални вреди (аварии) върху застрахованото имущество

Групова медицинска застраховка
euroins health financial
Групова медицинска застраховка

Възстановяваме медицински разходи, свързани с услуги и здравни стоки в условията на Извънболнична и Болнична медицинска помощ.