Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Киберзастраховки

Защо в "Евроинс"?
 • Първата компания в България, която започва да предлага специализирани застрахователни продукти в областта на Киберзастраховането
 • Обширно покритие, което отговаря на нуждите на Вашата компания
 • Териториално покритие за цял свят

Каква е тази застраховка?


Предлагаме два продукта, предназначени за нуждите на Вашата компания :

 • „Кибер Смарт” – ако Вашата компания е извън IT индустрията.
 • „Кибер Тех Смарт” – специализиран застрахователен продукт за IT контрактори и IT компании.

Какво покрива застраховката?


„Кибер Смарт”

 • Преки финансови загуби на застрахования, вследствие на пробив в неговата информационна сигурност;
 • Прекъсване на бизнес;
 • Отговорност към трети лица;
 • Киберизнудване.
„Кибер Тех смарт”

 • Професионална отговорност на застрахования спрямо клиенти и контрагенти за настъпили загуби, вследствие на небрежност, грешка или пропуск на застрахования;
 • Преки финансови загуби на застрахования, вследствие на пробив в неговата информационна сигурност;
 • Прекъсване на бизнес;
 • Отговорност към трети лица;
 • Киберизнудване.Къде важи застраховката?

В Цял свят.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от една година.

Каква е застрахователната сума? 

Започва от 500 000 евро и е до изчерпване на лимита.

Необходими документи за сключване на застраховка:
 •  Въпросник – предложение
 • Други документи - изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя

Осигуряваме застрахователно покритие на работодателя за причинени на негови служители имуществени и неимуществени вреди, настъпили при или по повод трудовите им задължения.

Злополука и общо заболяване
Злополука и общо заболяване
Злополука и общо заболяване

Възстановяваме разходи и обезщетения, свързани с битова,трудова злополука и общо заболяване.

Професионална отговорност на юридически лица
Corporate clients insurance
Професионална отговорност на юридически лица

Покриваме вреди на трети лица във връзка с упражняването на определена професия или дейност.

Групова медицинска застраховка
euroins health financial
Групова медицинска застраховка

Възстановяваме медицински разходи, свързани с услуги и здравни стоки в условията на Извънболнична и Болнична медицинска помощ.