Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Индивидуална медицинска застраховка

Защо в "Евроинс"?
 • Медицински асистънс- Кол център;
 • Възстановяване на разходи за лекарствени продукти, които не са покрити от НЗОК, включително доплащането над НЗОК;
 • Електронно лично здравно досие MyHealth

Каква е тази застраховка?


Възстановяваме  медицински разходи на Вас и Вашето семейство, свързани с услуги и здравни стоки в условията на Извълнболнична и Болнична медицинска помощ, в резултат на заболяване или злополука.

Какво покрива застраховката?


Може да изберете между различни Клаузи, като всяка една клауза включва определени по вид, обхват и обем здравни стоки и услуги.

Начинът за ползване на покритието:

 • Възстановяване на разходи - заплащате разходите за ползваните здравни стоки и услуги в лечебно заведение по избор, след което се предявява претенция за възстановяването й в онлайн портала MyHealth или в офис на ЗД "Евроинс" АД
Клауза Здраве

Извънболнична медицинска помощ:

 • извънболнична медицинска помощ от специалисти;
 • първични, вторични медицински прегледи и консултации;
 • клинико-лабораторни изследвания в обем за диагностициране на здравния проблем - по лекарско назначение;
 • клинико-инструментални изследвания в обем за диагностициране и проследяване развитието на здравния проблем;
 • лечение в извънболнични условия - пo лекарско назначение и други;

Болнична медицинска помощ:

 • хоспитализация с обща продължителност до 30 дни за една застрахователна година, но не повече от 7 дни в отделение за интензивно лечение;
 • приемане и настаняване на болен;
 • медицински преглед и назначаване на лечение;
 • консултация от лекари-специалисти от отделенията на лечебното заведение;
 • клинико-лабораторни изследвания - по лекарско назначение;
 • клинико-инструментални изследвания - по лекарско назначение;
 • операции с малък и среден обем и сложност;
 • рехабилитация,физиотерапия;
 • санитарен транспорт и други;

Възстановяване на медицински стоки и изделия:

 • лекарствени средства при извънболнична и болнична помощ - по лекарско назначение;
 • медицински консумативи при извънболнична и болнична помощ;
 • помощни средства при извънболнична помощ;
 • помощни средства при болнична помощ.
Клауза Здраве +

Извънболнична медицинска помощ:

 • извънболнична медицинска помощ от специалисти;
 • първични, вторични медицински прегледи и консултации, включително от хибилитирано лице и от лекари-специалисти от други лечебни заведения;
 • клинико-лабораторни изследвания в обем за диагностициране на здравния проблем - по лекарско назначение, включително имунологични, серологични, изотопни изследвания;
 • клинико-инструментални изследвания в обем за диагностициране и проследяване развитието на здравния проблем, включително компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс (без контраст), ендоскопски изследвания;
 • лечение в извънболнични условия - пo лекарско назначение и други;

Болнична медицинска помощ:

 • хоспитализация с обща продължителност до 30 дни за една застрахователна година, но не повече от 7 дни в отделение за интензивно лечение;
 • приемане и настаняване на болен, включително в самостоятелна стая;
 • медицински преглед и назначаване на лечение;
 • консултация от лекари-специалисти от отделенията на лечебното заведение, включително и с лекари-специалисти от други лечебни заведения;
 • клинико-лабораторни изследвания - по лекарско назначение;
 • клинико-инструментални изследвания - по лекарско назначение;
 • операции с голям и много голям обем и сложност;
 • рехабилитация,физиотерапия;
 • избор на екип/лекар при оперативни интервенции и/или раждане;
 • санитарен транспорт и други;

Възстановяване на медицински стоки и изделия:

 • лекарствени средства при извънболнична и болнична помощ - по лекарско назначение, включително витамини и хранителни добавки;
 • медицински консумативи при извънболнична и болнична помощ, включително контраст и/или анестетик;
 • помощни средства при извънболнична помощ, включително слухов апарат;
 • помощни средства при болнична помощ.Къде важи застраховката?

Република България.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от една година

Какви са лимитите на отговорност? 

Обхватът на услугите и лимитите на отговорност са договорени в застрахователния пакет.

Необходими документи за сключване на застраховка:     
 • Въпросник – предложение
 • Списък на застрахованите лица ( при семейна и групова застраховка)
 • Лична декларация за здравното състояние ( само при индивидуални, семейни и групови полици за най-много 50 лица)
 • Други документи - изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея
 
Използвани термини:

 НЗОК - Национална здравноосигурителна каса.

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Каско на МПС
car insurance euroins
Каско на МПС

Застраховате Вашето моторно превозно средство (МПС) с българска регистрация срещу пълна загуба или частична повреда.

Моето жилище
Моето жилище
Моето жилище

Застраховате Вашия дом, избирайки пакет от рискове и лимити.

Помощ при пътуване в чужбина
Помощ при пътуване в чужбина
Помощ при пътуване в чужбина

Осигуряваме Ви медицински асистанс по време на Вашето пътуване в чужбина и възстановяваме разходи вследствие на загубен или откраднат багаж, изпуснат полет или удължено пътуване.

Туризъм в България
travel with euroins
Туризъм в България

Осигуряваме покритие при злополука или заболяване по време на туризъм.