Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Застраховки имущество за бизнеса

Защитете Вашето имущество, защитете Вашия бизнес!

Застраховки имущество за бизнеса

Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти

Застраховате Вашето имущество, което се използва за бизнес, производство или административна дейност.

Всички рискове, свързани с имуществото на търговеца
euroins building
Всички рискове, свързани с имуществото на търговеца

Застраховате Вашето имущество, което използвате за търговска дейност

Застраховка за строително-монтажни работи
Застраховка за строително-монтажни работи
Застраховка за строително-монтажни работи

Покриваме вреди на имущества в процес на строителство, реконструкция или монтаж.

Застраховка за Авария на машини
Застраховка за Авария на машини
Застраховка за Авария на машини

Покриваме материални вреди (аварии) върху застрахованото имущество

Електронно оборудване
Електронно оборудване
Електронно оборудване

Застраховате Вашето електронно оборудване, което използвате за бизнес или административна дейност.

Защита за селскостопански култури

Защита за селскостопански култури
euroins agriculture
Защита за селскостопански култури

Възстановяваме производствените разходи, извършени при отглеждане на различни видове култури.