Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Групова медицинска застраховка

Защо в "Евроинс"?
 • Съвременна социална програма
 • Медицински асистънс- Кол център
 • Възможност за избор на начина на ползване на покритието - абонаментно обслужване, възстановяване на разходи или комбинация от двете
 • Възможност за застраховане при същите условия на членове на семейства или домакинства
 • Електронно лично здравно досие

Каква е тази застраховка?


Възстановяваме медицински разходи за здравни стоки и услуги в условията на  Извънболнична и Болнична медицинска помощ, в резултат на заболяване или злополука на Вашите служители и членове на техните семейства.

Какво покрива застраховката?

Основно покритие


Услугите и стоките в определен обем и лимит са групирани в Пакети:

 • Извънболнична медицинска помощ;
 • Комбинирана медицинска помощ - включва болнична и извънболнична медицинска помощ;
 • Възстановяване на разходи.

Начини на ползване на покритието: 

 • Възстановяване на разходи - заплащате разходите за ползваните здравни стоки и услуги в лечебно заведение по избор, след което се предявява претенция към "ЗД Евроинс" за възстановяването им;
 • Абонаментно обслужване - посещавате лечебно заведение, с кооето "ЗД Евроинс"АД има сключен договор, като разходите за ползваните здравни услуги се заплащат от нас директно на лечебното заведение;
 • Комбинация от двата начина.
Клауза Стандарт
Основно покритие

Извънболнична медицинска помощ

 • медицински прегледи и услуги;
 • неотложна медицинска помощ;
 • клинико-лабораторни изследвания в обем за диагностициране на здравния проблем- по лекарско назначение;
 • клинико-инструментални изследвания в обем за диагностициране и проследяване на здравния проблем- по лекарско назначение;
 • образна диагностика;
 • функционални изследвания;
 • лечение в извънболнична условия- по лекарско назначение;
 • физиотерапия;
 • амбулаторни хирургически операции, предмет на дейност на извънболничната медицинска помощ;
 • дневен стационар;
 • подготовка за хоспитализация на болен и други.

Болнична медицинска помощ

 • хоспитализация с обща продължителност до 30 дни за една застрахователна година, но не повече от 7 дни;
 • медицински преглед и назначаване на лечение;
 • клинико- лабораторни изследвания- по лекарско назначение;
 • клинико- инструментални изследвания- по лекарско назначение;
 • операции с малък и среден обем и сложност;
 • избор на лекар/екип при оперативни изследвания;
 • медицински консумативи и/или импланти при оперативни интервенции;
 • рехабилитация, физиотерапия;
 • санитарен транспорт и други.

Възстановяване на разходи за здравни стоки

 • лекарствени средства при извънболнична и болнична помощ- по лекарско назначение;
 • медицински консумативи при извънболнична и болнична помощ;
 • помощни средства при извънболнична помощ;
 • помощни средства при болнична помощ;
 • диоптрични стъкла за очила или лещи за корекция на зрението.
   
Клауза Премиум
Разширено покритие по обем и вид

Извънболнична медицинска помощ

 • медицински прегледи и услуги;
 • неотложна медицинска помощ;
 • клинико-лабораторни изследвания в обем за диагностициране на здравния проблем - по лекарско назначение, включително туморни маркери и генетични изследвания;
 • клинико-инструментални изследвания в обем за диагностициране и проследяване на здравния проблем- по лекарско назначение, включително остеоденситометрия;
 • образна диагностика;
 • функционални изследвания;
 • лечение в извънболнична условия- по лекарско назначение;
 • преглед при диагностициране и отстраняване на доброкачествени кожни образувания чрез криотерапия, лазертерапия или електрокоагулация;
 • медицинска експертиза и освидетелстване.

Болнична медицинска помощ

 • хоспитализация с обща продължителност до 30 дни за една застрахователна година, но не повече от 7 дни, включително в самостоятелна стая;
 • медицински преглед и назначаване на лечение;
 • клинико- лабораторни изследвания- по лекарско назначение;
 • клинико- инструментални изследвания- по лекарско назначение;
 • операции с голям и много голям обем и сложност;
 • избор на лекар/екип при оперативни изследвания;
 • медицински консумативи и/или импланти при оперативни интервенции;
 • рехабилитация, физиотерапия;
 • психотерапевтично лечение;
 • санитарен транспорт и други.

Възстановяване на разходи за здравни стоки

 • лекарствени средства при извънболнична и болнична помощ- по лекарско назначение, включително витамини и хранителни добавки;
 • медицински консумативи при извънболнична и болнична помощ;
 • помощни средства при извънболнична помощ, включително слухов апарат.
 • помощни средства при болнична помощ;
 • диоптрични стъкла за очила или лещи за корекция на зрението
   Допълнителни покрития


Препоръчваме Ви да разширите Вашето покритие с един или повече допълнителен Пакет.

Всяко едно допълнитело покритие се избира само в комбинация с един от основните пакети.

Подобряване на здравето и предпазване от заболяване - Организирана профилактика

 • включва договорени профилактични прегледи и изследвания, които се предоставят еднократно за една застрахователна година и се организират от "ЗД Евроинс"АД.
Здравни услуги за бременни

 • проследяване на бременност;
 • раждане - в случай, че е избран пакет Комбинирана здравна помощ.
Извънболнична дентална помощ

 • профилактична, терапевтична, хирургична, ортопедична дентална помощ;
 • рентгенова диагностика;
 • неотложна медицинска помощ.

Къде важи застраховката?

На територията на Република България.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от една година.

Какви са лимитите на отговорност? 

Обемът на услугите и лимитите на отговорност са договорени в застрахователния пакет.

Необходими документи за сключване на застраховка: 
 • Въпросник – предложение
 • Списък на застрахованите лица ( при семейна и групова застраховка)
 • Лична декларация за здравното състояние ( само при индивидуални, семейни и групови полици за най-много 50 лица)
 • Други документи - изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Гражданска отговорност / Комбинирана автомобилна полица
Гражданска отговорност / Комбинирана автомобилна полица
Гражданска отговорност / Комбинирана автомобилна полица

Задължителна застраховка за всяко МПС, регистрирано в Република България.

Помощ при пътуване в чужбина
Помощ при пътуване в чужбина
Помощ при пътуване в чужбина

Осигуряваме Ви медицински асистанс по време на Вашето пътуване в чужбина и възстановяваме разходи вследствие на загубен или откраднат багаж, изпуснат полет или удължено пътуване.

Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти

Застраховате Вашето имущество, което се използва за бизнес, производство или административна дейност.

Професионална отговорност на юридически лица
Corporate clients insurance
Професионална отговорност на юридически лица

Покриваме вреди на трети лица във връзка с упражняването на определена професия или дейност.