Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Щети

Информация за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори на ЗД "Евроинс"

Правила за уреждане на претенции

При щета по Гражданска отговорност
При щета по Гражданска отговорност
При щета по Гражданска отговорност

При щета Каско
car insurance euroins
При щета Каско

При щета Злополука на лицата в МПС
При щета Злополука на лицата в МПС
При щета Злополука на лицата в МПС

При щета Имущество
work with euroins
При щета Имущество

При щета Отмяна на пътуване
При щета Отмяна на пътуване
При щета Отмяна на пътуване

При щета Помощ при пътуване - Травълър
При щета Помощ при пътуване - Травълър
При щета Помощ при пътуване - Травълър

При щета Туризъм в България
При щета Туризъм в България
При щета Туризъм в България

При щета Злополука и общо заболяване
При щета Злополука и общо заболяване
При щета Злополука и общо заболяване

При щета Трудова злополука
При щета Трудова злополука
При щета Трудова злополука

При щета Товари по време на превоз
При щета Товари по време на превоз
При щета Товари по време на превоз

При щета Отговорност на превозвача
euroins logistics
При щета Отговорност на превозвача