Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Правна помощ при произшествия на пътя

Може да се сключи само към Комбинирана автомобилна полица

Каква е тази застраховка?


Доброволна застраховка, при която в случай на образуване на досъдебно производство за пътнотранспортно произшествие (ПТП), настъпило на територията на Република България по застраховка „Гражданска отговорност”, „ЗД ЕВРОИНС” АД осигурява на застрахования компетентна правна помощ.

Какво покрива застраховката?


Правна помощ под формата на:

 Адвокатски услуги:

  • Устни и писмени консултации и становища по въпроси, свързани с конкретното производство;
  • Изготвяне на всякакви видове книжа във връзка с образуваното производство – молби, заявления, декларации, жалби и др.;
  • Оказване на правна помощ, защита и процесуално представителство на застрахованото лице в етапа на досъдебното производство; 
  • Участие в извършване на процесуално-следствени действия в досъдебното и съдебното производство;
Консултация относно:

  • Обхвата и действието на застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;
  • Основанията за регрес на застрахователя срещу застрахованото лице;
  • Други въпроси, свързани с действието, изменението и обхвата на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;
  • Обхвата и действието на застраховката „Правна помощ при ПТП“. 

Застраховка "Правна помощ при ПТП" може да се сключи само към Комбинирана автомобилна полица.
Използвани термини:

ПТП - Пътнотранспортно произшествие

 

Намери офис

Виж резултати