Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Професионална отговорност

Защо в "Евроинс" ?
 • Осигуряваме покритие по минимално изискуемите лимити
 • Възможност за избор на доброволни, по-високи лимити
 • Еднократно или  разсрочено плащане

Каква е тази застраховка?


Покриваме нанесени вреди на трети лица във връзка с упражняването на определена професия или дейност.

Какво покрива застраховката? • Възстановяваме разходи и обезщетения за нанесени вреди, вследствие на извършените от Вас действия или бездействия в срока на валидност на полицата.Кой може да бъде застрахован? • Медицински персонал;
 • Нотариуси;

 • Адвокати;
 • Частен съдебен изпълнител;

 • Синдик;
 • Лица, упражняващи професия или дейност, непосочена по-горе - планински водачи, ветеринарни лекари и други.

Къде важи застраховката?

На територията на Република България.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от 1 година.

Какви са лимитите на отговорност? 

Лимитите на отговорност се определят на база професията или дейността във връзка, с която се сключва застраховката.

Необходими документи за сключване на застраховка: 
 • Въпросник – предложение
 • Списък на застрахованите лица – при застраховане на група лица
 • Други документи – изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея ( в т.ч лицензи, копие от регистрационни талони)

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Избор за дома
Избор за дома
Избор за дома

Застраховате Вашия дом като сами избирате рисковете и лимитите.

Помощ при пътуване в чужбина
Помощ при пътуване в чужбина
Помощ при пътуване в чужбина

Осигуряваме Ви медицински асистанс по време на Вашето пътуване в чужбина и възстановяваме разходи вследствие на загубен или откраднат багаж, изпуснат полет или удължено пътуване.

Туризъм в България
travel with euroins
Туризъм в България

Осигуряваме покритие при злополука или заболяване по време на туризъм.

Злополука
Злополука
Злополука

Покриваме разходи и обезщетения, свързани с битова или трудова злополука.