Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Застраховки бизнес отговорности

Управлявайте Вашия бизнес с грижа и отговорност.
Обща гражданска отговорност на бизнеса
Обща гражданска отговорност на бизнеса
Обща гражданска отговорност на бизнеса

Покриваме Вашата финансова отговорност към трети лица за причинени имуществени и неимуществени вреди при и по повод извършване на обичайната стопанска дейност.

Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя

Осигуряваме застрахователно покритие на работодателя за причинени на негови служители имуществени и неимуществени вреди, настъпили при или по повод трудовите им задължения.

Отговорност на туроператора
Отговорност на туроператора
Отговорност на туроператора

Задължителна застраховка за всеки туроператор, лицензиран на територията на Република България.

Професионална отговорност на юридически лица
Corporate clients insurance
Професионална отговорност на юридически лица

Покриваме вреди на трети лица във връзка с упражняването на определена професия или дейност.

Професионална отговорност в проектирането и строителството
building with euroins
Професионална отговорност в проектирането и строителството

Задължителна застраховка за проектанти, консултанти, строители, лица, упражняващи строителен и технически контрол съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията.

Киберзастраховки
Киберзастраховки
Киберзастраховки

Предлагаме два продукта, предназначени за нуждите на Вашата компания : „Кибер Смарт” – ако Вашата компания е извън IT индустрията и „Кибер Тех Смарт” – за Вашата IT компания