Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Каско на МПС

Защо в "Евроинс"?
 • Сами избирате начина на обезщетение при щета
 • Подновяване без оглед
 • Еднократно или разсрочено плащане на вноски
 • Уведомяване  за предстоящ падеж
 • Възможност за предоставяне на заместващ автомобил 

 

Каква е тази застраховка?


Застраховате Вашето моторно превозно средство (МПС) с българска регистрация срещу пълна загуба или частична повреда.

Какво покрива застраховката?


Съгласно Вашите нужди Ви даваме възможност да изберете основно и допълнително покритие, групирани в няколко Клаузи.

Клауза
Пълно каско

 • Пожар, експлозия или мълния;
 • Природни бедствия;
 • ПТП и вреди от животни;
 • Вандализъм;
 • Палеж или взривяване;
 • Кражба или грабеж на цяло МПС;
 • Стъкла и гуми.
Клауза
Частично каско

 • Пожар, експлозия или мълния;
 • Природни бедствия;
 • ПТП и вреди от животни;
 • Вандализъм.
Клауза
Минимално каско

 • Пожар, експлозия или мълния;
 • Природни бедствия.Допълнителни покрития


Препоръчваме Ви да разширите Вашето покритие с една или повече допълнителни Клаузи.

Всяко едно допълнитело покритие се избира само в комбинация с oсновното и се отнася за леки и товарни автомобили с максимално тегло до 3,5т.

Клауза
Асистанс

Осигурява ползването на пътна помощ и други услуги съгласно:

 • опция „Сребърна карта“;
 • опция „Златна карта“

Пътна помощ към Съюз на българските автомобилисти на тел: 146; 02/91146

Клауза
Заместващ автомобил

 • Покрива се наема на заместващ автомобил при отстраняване на щета в сервиз;
 • Покритието може да се ползва само веднъж за целия срок на застраховката.

Къде важи застраховката?

 • Всички държави-членки на Европейския съюз, включително Република България
 • Сърбия и Северна Македония
 • Турция и Швейцария
" />

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от 1 година.

 
Каква е Застрахователната сума?

Определя се по методика на Застрахователя.

 

Кога влиза в сила застраховката?

След заплащане на застрахователната премия (или първа вноска) и извършване на оглед на МПС-то.                                                                               

Оглед не се изисква само ако:

 • застраховате фабрично ново МПС, което е закупено от официален дилър на марката в Република България;
 • подновявате без прекъсване изтичаща застраховка Каско на МПС в „ЗД ЕВРОИНС“ АД.
 
Как се обезщетяват вреди по МПС?

Имате възможност да изберете как ще се отстраняват щетите по Вашия автомобил:

 • ремонт в официален сервиз за автомобили до 3 година;
 • ремонт в наш доверен сервиз;
 • да Ви изплатим обезщетение по експертна оценка.
Необходими документи за сключване на застраховка: 
 • Копие от фактура - когато МПС-то е новозакупено
 • Копие от регистрационния талон
 • Копие от фактура за ДМO (при необходимост)
 
Използвани термини:

МПС - Моторно превозно средство

ПТП - Пътнотранспортното произшествие

ДМO - Допълнително монтирано оборудване

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Гражданска отговорност / Комбинирана автомобилна полица
Гражданска отговорност / Комбинирана автомобилна полица
Гражданска отговорност / Комбинирана автомобилна полица

Задължителна застраховка за всяко МПС, регистрирано в Република България.

Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти

Застраховате Вашето имущество, което се използва за бизнес, производство или административна дейност.

Професионална отговорност на юридически лица
Corporate clients insurance
Професионална отговорност на юридически лица

Покриваме вреди на трети лица във връзка с упражняването на определена професия или дейност.

Групова медицинска застраховка
euroins health financial
Групова медицинска застраховка

Възстановяваме медицински разходи, свързани с услуги и здравни стоки в условията на Извънболнична и Болнична медицинска помощ.