Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Гражданска отговорност / Комбинирана автомобилна полица

Защо в "Евроинс"?
 • Правна помощ при ПТП
 • Злополука на шофьора и пътниците в МПС
 • Помощ на пътя
 • Уведомяване за предстояща вноска
 • Еднократно или разсрочено плащане на вноски

Каква е тази застраховка?


Задължителна застраховка за всяко МПС, регистрирано в Република България.

Какво покрива? • Застрахова се отговорността на шофьора/собственик/държател на МПС за виновно причинени от него вреди на трети лица по време на движение и паркиране.Допълнителни покрития


Препоръчваме Ви да изберете Комбинирана автомобилна полица с една или няколко от следните опции:

Правна помощ при ПТП

Осигурява консултации и възможност за ползване на адвокатски услуги при ПТП с пострадали лица

Виж повече

Злополука на лицата в МПС

Осигурява покритие за всички места в МПС, в това число и на водача.

Виж повече

Помощ на пътя

Осигурява ползване на пътна помощ при ПТП и превантивен ГТП.

Виж повече

Къде важи застраховката?

 • Всички държави-членки на Европейския съюз, включително Република България;
 • Сърбия и Северна Македония;
 • Турция и Швейцария.
" />

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от 1 година.

Сключването на застраховката за по-кратък срок, но не по-малко от 30 дни, е допустимо само в предвидените в Кодекса за застраховането случаи.

Какъв е лимитът на отговорност?

Сумите са рекламентирани съгласно чл. 492 от Кодекса на застраховането - 10 420 000 лв. за всяко събитие за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт.

До 2 100 000 лв. за всяко събитие за вреди на имуществото.

Необходими документи за сключване на застраховка:
 • Копие от регистрационния талон - когато МПС е с регистрация
 • Договор за покупко-продажба или фактура - при смяна на собственост или когато МПС е нов внос
 • Митническа декларация (ако е налична)
 
Използвани термини:

МПС - Моторно превозно средство

ПТП - Пътнотранспортното произшествие

ГТП - Годишен технически преглед

Намери офис

Виж резултати

Други застраховки, подходящи за теб

Каско на МПС
Каско на МПС
Каско на МПС

Застраховате Вашето моторно превозно средство (МПС) с българска регистрация срещу пълна загуба или частична повреда.

Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти

Застраховате Вашето имущество, което се използва за бизнес, производство или административна дейност.

Обща гражданска отговорност на бизнеса
Обща гражданска отговорност на бизнеса
Обща гражданска отговорност на бизнеса

Покриваме Вашата финансова отговорност към трети лица за причинени имуществени и неимуществени вреди при и по повод извършване на обичайната стопанска дейност.

Защита при трудова злополука
Защита при трудова злополука
Защита при трудова злополука

Задължителна застраховка за определени професии, определени в наредба или доброволна грижа за всички служители.