Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Застраховка за строително-монтажни работи

Защо в "Евроинс"?
  • Индивидуален подход, съобразен със специфичните застрахователни нужди за Вашия обект
  • Широко профилна професионална експертиза

Каква е тази застраховка?


Осигуряваме покритие за вреди на имущества в процес на строителство, реконструкция или монтаж и за нанесените на трети лица вреди по време и във връзка с извършването на съответната дейност.

 Какво покрива застраховката?

Основно покритие


Материални вреди

  • Покриват се вреди на застрахованото имущество, което е в процес на стротелство, реконструкция и монтаж.

 
Допълнително покритие


Препоръчваме Ви да разширите Вашето покритие с допълнителен риск.
Допълнитело покритие се избира само в комбинация с основното.

Отговорност към трети лица

  • Покриват се вреди, нанесени от застрахования към трети лица по време на строително – монтажните работи. 

Къде важи застраховката?

На мястото на извършване на строително-монтажните работи, посочени в застрахователната полица на територията на Република България.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срока на изпълнение на строително-монтажните работи

Каква е застрахователната сума? 

Пълната стойност на предприетите всички временни и постоянни строителни и монтажни работи към датата на завършването им.

Необходими документи за сключване на застраховка: 
  • Въпросник – предложение
  • Други документи – изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Гражданска отговорност
secure with euroins
Гражданска отговорност

Застраховка Гражданска отговорност е задължителна застраховка за всяко МПС, регистрирано в Република България.

Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти

Застраховате Вашето имущество, което се използва за бизнес, производство или административна дейност.

Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя

Осигуряваме застрахователно покритие на работодателя за причинени на негови служители имуществени и неимуществени вреди, настъпили при или по повод трудовите им задължения.

Защита при трудова злополука
Защита при трудова злополука
Защита при трудова злополука

Задължителна застраховка за определени професии, определени в наредба или доброволна грижа за всички служители.