Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Отговорност на превозвача

Защо в "Евроинс" ?
 • Челни позиции на застрахователния пазар
 • Прилага се за каботажни превози
 • Обширно териториално покритие

Каква е тази застраховка?


Застрахова се отговорността на превозвача за причинени вреди на товара превозван по шосе, с предназнчени за тази цел превозни средства.

Какво покрива застраховката?

Основно покритие • Покриваме загуба или повреда на товар, за която превозвачът носи отговорност, съгласно приложимата нормативна уредба.Допълнително покритие


Препоръчваме Ви да разширите Вашето покритие с една или повече допълнителна Клаузи.

Всяко едно допълнитело покритие се избира само в комбинация с oсновното.


 • Значителна забава при доставяне;
 • Необходими разходи;
 • Загуба или повреда на чуждо ремарке, настъпила вследствие на ПТП, пожар или кражба на територията на ЕС;
 • Каботажни превози;
 • Превози на нетрайни стоки, едрогабаритни товари, нови и/или употребявани автомобили.

Къде важи застраховката?

 • Вътрешни превози в Република България;
 • Международни превози в Европа и Азия, извършвани при режима на Конвенция CMR.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от 1 година.

Какъв е лимитът на отговорност? 

Определя се от клиента, като обичайният лимит за 1 кг загубен или повреден товар обичайно е равен на 8,33 специални права на тираж.

Необходими документи за сключване на застраховка: 
 • Въпросник – предложение
 • Други документи – изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея ( в т.ч лицензи, копие от регистрационни талони)

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Каско на МПС
Каско на МПС
Каско на МПС

Застраховате Вашето моторно превозно средство (МПС) с българска регистрация срещу пълна загуба или частична повреда.

Защита за товари по време на превоз
loads in transit insurance
Защита за товари по време на превоз

Застраховаме Вашите товари срещу рискове, възникнали по време на превоз с всички видове транспорт

Гражданска отговорност
secure with euroins
Гражданска отговорност

Застраховка Гражданска отговорност е задължителна застраховка за всяко МПС, регистрирано в Република България.

Защита при трудова злополука
Защита при трудова злополука
Защита при трудова злополука

Задължителна застраховка за определени професии, определени в наредба или доброволна грижа за всички служители.