Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Отговорност на туроператора

Защо в "Евроинс"?
  • Адекватна презастрахователна програма
  • Дългосрочни партньорски отношения с туроператори
  • Индивидуален подход при застрахователно събитие

Каква е тази застраховка?


Задължителна застраховка за всеки туроператор, лицензиран на територията на Република България.

Какво покрива застраховката?  • Възстановяваме разходите на клиентите на туроператор поради непредоставени турстически услуги в резултат на неплатежоспособност или несъстоятелност на туроператора.Къде важи застраховката?

 В Цял свят.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от 1 година.

Каква е Застрахователната сума?

Определя се на база декларирания от туроператора оборот за предходната година и лимитите, определени в Закона на туризма.

Необходими документи за сключване на застраховка: 
  • Въпросник – предложение
  • Списък на застрахованите лица – при застраховане на група лица
  • Други документи – изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея ( в т.ч лицензи, копие от регистрационни талони)

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Професионална отговорност на юридически лица
Corporate clients insurance
Професионална отговорност на юридически лица

Покриваме вреди на трети лица във връзка с упражняването на определена професия или дейност.

Туризъм в България
travel with euroins
Туризъм в България

Осигуряваме покритие при злополука или заболяване по време на туризъм.

Помощ при пътуване в чужбина
Помощ при пътуване в чужбина
Помощ при пътуване в чужбина

Осигуряваме Ви медицински асистанс по време на Вашето пътуване в чужбина и възстановяваме разходи вследствие на загубен или откраднат багаж, изпуснат полет или удължено пътуване.

Отмяна на пътуване
Отмяна на пътуване
Отмяна на пътуване

Възстановяваме платени суми в случай на отмяна на Вашето туристическо или бизнес пътуване.