Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Защита за селскостопански култури

Защо в "Евроинс"?
  • Участваме по всички мерки на ДФЗ
  • Прилага се за различни видове култури 
  • Гъвкава схема на тарифиране

Каква е тази застраховка?


Предназначена за застраховане на производствените разходи, извършени при отглеждане на различни видове култури - полско и оранжерийно производство в периода от покълване, поникване/разсаждане/образуване на плод до пълно прибиране на реколтата.

Какво покрива застраховката?

Основни покрития


Количествени вреди за частично увреждане или пълна загуба на селскостопански култури, в резултат на събития, групирани по клаузи:


  • Градушка, буря, проливен дъжд;
  • Пожар на корен.Допълнителни покрития


Препоръчваме Ви да разширите Вашето покритие с един или повече допълнителен риск.
Всяко едно допълнитело покритие се избира само в комбинация с основното.


  • Измръзване и изтегляне;
  • Осланяване;
  • Наводнение;
  • Падане на летателен апарат.

Къде важи застраховката?

Само на посочена в полицата локация на застрахованите селскостопански култури на територията на Република България. 

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховка?

Предвид вида на селскостопанската култура застраховката може де се сключи за една вегетация (период на отглеждане) или за една година. 

Каква е застрахователната сума? 

Определя се съгласно производствените разходите извършени за отглеждане на културата на 1 декар. 

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Каско на МПС
car insurance euroins
Каско на МПС

Застраховате Вашето моторно превозно средство (МПС) с българска регистрация срещу пълна загуба или частична повреда.

Обща гражданска отговорност към трети лица
Обща гражданска отговорност към трети лица
Обща гражданска отговорност към трети лица

Покриваме Вашата отговорност към трети лицa за причинени имуществени и неимуществени вреди.

Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти

Застраховате Вашето имущество, което се използва за бизнес, производство или административна дейност.

Всички рискове, свързани с имуществото на търговеца
euroins building
Всички рискове, свързани с имуществото на търговеца

Застраховате Вашето имущество, което използвате за търговска дейност