Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Професионална отговорност на юридически лица

Защо в "Евроинс"?
 • Осигуряваме покритие по минимално изискуемите лимити
 • Възможност за избор на доброволни, по-високи лимити
 • Еднократно или  разсрочено плащане

Каква е тази застраховка?


Покриваме вреди на трети лица във връзка с упражняването на определена професия или дейност.

Какво покрива застраховката? • Възстановяваме разходи и обезщетения за нанесени вреди, вследствие на извършените от Вас действия или бездействия в срока на валидност на полицата.Кой може да бъде застрахован? • Медицински персонал;
 • Нотариуси;
 • Адвокати;

 • Застрахователни брокери;
 • Частен съдебен изпълнител;

 • Синдик;
 • Лица, упражняващи професия или дейност, непосочена по-горе - планински водачи, ветеринарни лекари и други.

Къде важи застраховката?

На територията на Република България.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от 1 година.

Какви са лимитите на отговорност? 

Лимитите на отговорност се определят на база професията или дейността, във връзка, с която се сключва застраховката.

Необходими документи за сключване на застраховка: 
 • Въпросник – предложение
 • Списък на застрахованите лица – при застраховане на група лица
 • Други документи – изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея ( в т.ч лицензи, копие от регистрационни талони)

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Каско на МПС
car insurance euroins
Каско на МПС

Застраховате Вашето моторно превозно средство (МПС) с българска регистрация срещу пълна загуба или частична повреда.

Злополука
Злополука
Злополука

Покриваме разходи и обезщетения, свързани с битова или трудова злополука. 

Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти

Застраховате Вашето имущество, което се използва за бизнес, производство или административна дейност.

Групова медицинска застраховка
euroins health financial
Групова медицинска застраховка

Възстановяваме медицински разходи, свързани с услуги и здравни стоки в условията на Извънболнична и Болнична медицинска помощ.