Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Защита за товари по време на превоз

Защо в "Евроинс"?
 • Челни позиции на застрахователния пазар
 • Съвременни международни Институтски Карго клаузи
 • Обширно териториално покритие

Каква е тази застраховка?


Застраховаме Вашите товари срещу рискове, възникнали по време на превоз с всички видове транспорт.

Какво покрива застраховката?


Осигуряваме застрахователно покритие, съгласно една от следните Институтски Карго Клаузи:

Карго Клаузи
(А) – CL 382 1/1/09

 • за максимално покритие
Карго Клаузи
(В) – CL 383 1/1/09

 • за ограничено покритие
Карго Клаузи
(C) – CL 384 1/1/09

 • за минимално покритиеКъде важи застраховката?

В Цял свят.

Покритието е валидно за събития, настъпили по маршрута на превоза, посочен в полицата.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?
 • За превоз на конкретен товар – за обичайния срок на доставка;
 • Като отворен договор за срок от 1 година, с който се осигурява покритие за неограничен брой товари от определен вид.
   
Каква е застрахователната сума? 

Стойността на товара по фактура, като може да бъде застрахован на 110%.

Необходими документи за сключване на застраховка: 
 • Въпросник – предложение
 • Други документи - изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя

Осигуряваме застрахователно покритие на работодателя за причинени на негови служители имуществени и неимуществени вреди, настъпили при или по повод трудовите им задължения.

Отговорност на превозвача
euroins product tovari
Отговорност на превозвача

Покриваме отговорността на превозвача за причинени вреди на товара.

Каско на МПС
Каско на МПС
Каско на МПС

Застраховате Вашето моторно превозно средство (МПС) с българска регистрация срещу пълна загуба или частична повреда.

Гражданска отговорност
secure with euroins
Гражданска отговорност

Застраховка Гражданска отговорност е задължителна застраховка за всяко МПС, регистрирано в Република България.