Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Застраховка за Авария на машини

Може да се сключи като допълнителна застраховка

само към застраховки "Пожар и други рискове"

или  "Всички рискове, свързани с имуществото на търговеца"

Каква е тази застраховка?


Не се предлага самостоятелно, а в комбинация със застраховка „Пожар и други рискове” или „Всички рискове, свързани с имуществото на търговеца“ .

Какво покрива застраховка?


Покрива се всяка внезапна и непредвидена загуба или увреждане на машини вследствие на причини за аварии като: 


  • Дефекти в отливането; дефекти в материала;
  • Грешки в проекта; грешки, направени в цеха или при монтирането, изграждането;
  • Лоша изработка, липса на съответна квалификация, небрежност;
  • Липса на вода в бойлери, експлозия, разрушаване на части вследствие на центробежни сили;
  • Късо съединение, буря или по друга причина, която не е конкретно посочена в Общите условия като изключена, по начин, че да се налага ремонт или подмяна.Каква е застрахователната сума?

Стойността за подмяна на застрахованото имущество с ново от същия вид и със същата производителност.

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Каско на МПС
car insurance euroins
Каско на МПС

Застраховате Вашето моторно превозно средство (МПС) с българска регистрация срещу пълна загуба или частична повреда.

Злополука
Злополука
Злополука

Покриваме разходи и обезщетения, свързани с битова или трудова злополука. 

Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти

Застраховате Вашето имущество, което се използва за бизнес, производство или административна дейност.

Застраховка за Авария на машини
Застраховка за Авария на машини
Застраховка за Авария на машини

Покриваме материални вреди (аварии) върху застрахованото имущество