Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Избор за дома

Защо в "Евроинс"? 
 • Сами избирате рисковете и лимитите
 • Опис на движимото имущество
 • Онлайн завеждане и ликвидиране на щети до 500 лв размер на вредата

Каква е тази застраховка?


Застраховате Вашия дом, обзавеждане и битова техника, като сами избирате рисковете и лимитите на отговорност.

Какво покрива застраховката?

Основно
покритие


Възстановяваме разходите за материални вреди, настъпили в резултат на покрит риск. 

Клауза
Пожар

 • пожар, включително пряко причинен от късо съединение;
 • пряко попадение на мълния;
 • експлозия и имплозия;
 • удар, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

 
Допълнителни покрития


Препоръчваме Ви да разширите Вашето покритие с една или повече допълнителни Клаузи.

Всяко едно допълнитело покритие се избира само в комбинация с oсновното.

 

Клауза
Природни бедствия и други рискове

 • буря, градушка, проливен дъжд, наводнение;
 • увреждане от удар или тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед;
 • измръзване (замръзване);
 • свличане или срутване на земни пластове;
 • увреждане от действието на подпочвени води или морски вълни;
 • изтичане на вода;
 • увреждане от удар на пътно превозно средство или животно.
Клауза
Кражба

 • кражба чрез взлом;
 • кражба с техническо средство.
Клауза
Грабеж

 • противозаконно присвояване на застраховано движимо имущество от трети лица.
Клауза
Злоумишлени действия на трети лица

 • вандализъм, умишлено взривяване или умишлен палеж.
Клауза
Чупене на стъкла

 • случайно счупване на стъкла.
Клауза
Късо съединение или токов удар

 • късо съединение и токов удар;
 • индукция от електрически ток в преносната мрежа.
Клауза
Земетресение

 • покриване на вреди настъпили вследствие на земетресение.
Клауза
Гражданска отговорност към трети лица

 •  причинени на трети лица вреди, произлезли от застрахованото имущество.
Клауза
Необходими целесъобразни разходи

 • извършените от страна на застрахования разходи за намаляване на вреди, вследствие на застрахователно събитие.

Къде важи застраховката?

На адреса на застрахованото имущество на територията Република България.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от една година.

Каква е застрахователната сума? 

Определя се на база действителната или възстановителната стойност на имуществото.

Необходими документи за сключване на застраховка: 
 • Въпросник – предложение
 • Опис на застрахованото имущество (ако е съставен такъв)
 • Други документи – изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Гражданска отговорност
secure with euroins
Гражданска отговорност

Застраховка Гражданска отговорност е задължителна застраховка за всяко МПС, регистрирано в Република България.

Каско на МПС
car insurance euroins
Каско на МПС

Застраховате Вашето моторно превозно средство (МПС) с българска регистрация срещу пълна загуба или частична повреда.

Отмяна на пътуване
Отмяна на пътуване
Отмяна на пътуване

Възстановяваме платени суми в случай на отмяна на Вашето туристическо или бизнес пътуване.

ЕлектрозаЩИТа
ЕлектрозаЩИТа
ЕлектрозаЩИТа

Застраховката е насочена към битовите домакинства на електроенергия на територията на лиценза на Електроразпределителни мрежи Запад и осигурява застрахователно покритие на битови електроуреди, намиращи се на адреса на доставка на електроенергия.