Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Електронно оборудване

Защо в "Евроинс"?
  • Застраховате Вашето електронно оборудване срещу всички рискове, които не са изключени съгласно Общите условия
  • Покритие за външен носител на електронни данни и допълнителни разходи за работа

Каква е тази застраховка?


Застраховате Вашето електронно оборудване, което използвате за бизнес или административна  дейност срещу всички рискове, които не са изключени в Общите условия на застраховката.

Какво покрива застраховката?

Основно покритие  • Непредвидена и внезапна физическа щета, вследствие на риск, който не е изрично изключен от обхвата на застрахователното покритие.Допълнително покритие


Препоръчваме Ви да разширите Вашето покритие с един или повече допълнителен риск.
Всяко едно допълнитело покритие се избира само в комбинация с основното.

Външен носител на електронни данни 

  • Ако описан в полицата външен носител на електронни данни, включително съхраняваната в него информация претърпи физическа щета, подлежаща на обезщетяване,покриваме разходите до размера на застрахователната сума за съответния външен носител на електронни данни.  
Допълнителни разходи за работа

  • Ако физическа щета предизвика цялостно или частично прекъсване на работата на оборудването за обработка на електронни данни, се покриват допълнителни разходи, направени във връзка с използването на заместващо оборудване.   

Къде важи застраховката?

На адреса на застрахованото имущество на територията на Република България.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от една година.

Каква е застрахователната сума? 

Застрахователната сума е равна на разходите за замяна на застрахованото имущество с ново от същия вид и качество.

Необходими документи за сключване на застраховка: 
  • Въпросник – предложение
  • Опис на застрахованото имущество
  • Други документи – изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Гражданска отговорност
secure with euroins
Гражданска отговорност

Застраховка Гражданска отговорност е задължителна застраховка за всяко МПС, регистрирано в Република България.

Мултитрип застраховка при често пътуване
travel euroins
Мултитрип застраховка при често пътуване

Осигуряваме Ви медицински асистанс по време на Вашите многократни пътувания в чужбина и възстановяваме разходи вследствие на загубен или откраднат багаж, изпуснат полет или удължен престой.

Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти

Застраховате Вашето имущество, което се използва за бизнес, производство или административна дейност.

Киберзастраховки
Киберзастраховки
Киберзастраховки

Предлагаме два продукта, предназначени за нуждите на Вашата компания : „Кибер Смарт” – ако Вашата компания е извън IT индустрията и „Кибер Тех Смарт” – за Вашата IT компания