Сключи онлайн Плати вноска MyHealth За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Каско и отговорност на летателни апарати

Защо в "Евроинс"?
  • Прилагане на общоприети AVN клаузи, базирани на AVN 1C
  • Уведомяване при предстоящ падеж
  • Съдействие при нужда от издаване на индивидуални сертификати

 Каква е тази застраховка?


Задължителна застраховка "Отговорности" и доброволна застраховка "Корпус и/или резервни части", чийто обект са летателни апарати, собственост на физически, юридически или публични институции.

Какво покрива застраховката?  • Пълна загуба и/или частични щети на летателен апарат, причинен от природни стихийни бедствия и други, според договорения обхват на застрахователно покритие;
  • Отговорност към трети лица, багаж, пощенски пратки и лични вещи;
  • Злополука на екипаж и/или пътници.Къде важи застраховката?

В цял свят, съгласно разрешителното за летателна годност на апарата.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от 1 година или друг период на договаряне.

Каква е Застрахователната сума?
  • По застраховка на Корпуса - действителната стойност на летателния апарат към момента на сключване на застраховката.
  • По застраховка на Отговорността – нормативно определени лимити на отговорност в зависимост от максималната излетна маса на летателния апарат.

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Гражданска отговорност / Комбинирана автомобилна полица
secure with euroins
Гражданска отговорност / Комбинирана автомобилна полица

Задължителна застраховка за всяко МПС, регистрирано в Република България.

Обща гражданска отговорност към трети лица
Обща гражданска отговорност към трети лица
Обща гражданска отговорност към трети лица

Покриваме Вашата отговорност към трети лицa за причинени имуществени и неимуществени вреди.

Професионална отговорност на юридически лица
Corporate clients insurance
Професионална отговорност на юридически лица

Покриваме вреди на трети лица във връзка с упражняването на определена професия или дейност.

Индивидуална медицинска
Индивидуална медицинска
Индивидуална медицинска

Възстановяваме Вашите и на семейството Ви медицински разходи, в случай на заболяване или злополука.