Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Пожар и други рискове в бизнес обекти

Защо в "Евроинс"?
 • Индивидуален подход спрямо потребностите на клиента
 • Сами избирате рискове
 • Сами определяте застрахователната сума

Каква е тази застраховка?


Застраховате Вашето имущество, което се използва за търговска, производствена или административна дейност.

Какво покрива застраховката?

Основно
покритие


Възстановяваме разходите за материални вреди, настъпили в резултат на покрит риск.

Клауза
Пожар

 • пожар, включително пряко причинен от късо съединение;
 • мълния;
 • експлозия и имплозия;
 • удар, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.Допълнителни покрития


Препоръчваме Ви да разширите Вашето покритие с една или повече допълнителни Клаузи.
Всяко едно допълнително покритие се избира само в комбинация с основното.

Клауза
Природни бедствия и други рискове

 • буря, градушка, проливен дъжд,наводнение;
 • увреждане от удар или тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед;
 • измръзване (замръзване);
 • свличане или срутване на земни пластове;
 • увреждане от действието на подпочвени води или морски вълни;
 • изтичане на вода;
 • увреждане от удар на пътно превозно средство или животно.
Клауза
Кражба

 • кражба чрез взлом;
 • кражба с техническо средство.
Клауза
Грабеж

 • противозаконно присвояване на застраховано движимо имущество от трети лица с употреба на сила или заплаха.
Клауза
Злоумишлени действия на трети лица

 • вандализъм, умишлено взривяване или умишлен палеж.
Клауза
Чупене на стъкла

 • случайно счупване на стъкла, витрини или рекламни табели.
Клауза
Късо съединение или токов удар

 • късо съединение и токов удар;
 • индукция от електрически ток в преносната мрежа.
Клауза
Земетресение

 • покриване на вреди настъпили вследствие на земетресение.
Клауза
Гражданска отговорност към трети лица

 •  причинени вреди на трети лица, произлезли от застрахованото имущество.
Клауза
Необходими целесъобразни разходи

 • извършени от застрахования разходи за намаляване на вреди, вследствие на застрахователно събитие.
Авария на машини
Допълнителна застраховка

Покрива се всяка внезапна и непредвидена загуба или увреждане на машини.

Къде важи застраховката?

На адреса на застрахованото имущество на територията на Република България.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от една година.

Каква е застрахователната сума? 

Определя се на база действителната или възстановителната стойност на имуществото.

Необходими документи за сключване на застраховка: 
 • Въпросник – предложение
 • Опис на застрахованото имущество (ако е съставен такъв)
 • Други документи – изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Каско на МПС
Каско на МПС
Каско на МПС

Застраховате Вашето моторно превозно средство (МПС) с българска регистрация срещу пълна загуба или частична повреда.

Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя

Осигуряваме застрахователно покритие на работодателя за причинени на негови служители имуществени и неимуществени вреди, настъпили при или по повод трудовите им задължения.

Мултитрип застраховка при често пътуване
travel euroins
Мултитрип застраховка при често пътуване

Осигуряваме Ви медицински асистанс по време на Вашите многократни пътувания в чужбина и възстановяваме разходи вследствие на загубен или откраднат багаж, изпуснат полет или удължен престой.

Застраховка за Авария на машини
Застраховка за Авария на машини
Застраховка за Авария на машини

Покриваме материални вреди (аварии) върху застрахованото имущество